Toepassing focusgroepen

Grofweg kun je focusgroepen met drie doelen inzetten in je praktijkonderzoek:

  1. Interactieve modelbouw of gezamenlijke kennisopbouw.
  2. Validering en aanvulling van eerdere tussen-analyses (bv interviews) en tegelijkertijd kennisopbouw.
  3. Pure dataverzameling met bv verschillend samengestelde focusgroepen ten behoeve van triangulatie (nauwelijks kennisopbouw).

Mooie post over narratief onderzoek

Steeds meer (docent)onderzoekers en studenten doen ervaringen op met ‘narratief onderzoek’. In deze kwalitatieve onderzoeksmethode worden de menselijke ervaringen en hun verhalen als uitgangspunt genomen. Dat geeft inzicht in hoe mensen bepaalde gebeurtenissen beleven en daar – vanuit hun eigen perspectief – een eigen betekenis aan geven. Een interessante aanvulling op andere onderzoeksmethodieken die in verschillende onderzoeksfasen kan worden ingezet.” Lees verder via onderstaande link bij Platform stad en wijk!

Introductie in Narratief onderzoek

Relfexieve of reflective interviews

We hebben het wel eens over narratieve interviews waarin anekdotes en ervaringen centraal staan. Een andere term die in deze hoe zit: “reflexieve interviews”. Zie bv een toepassing hieronder in dit boek “Leren van innoveren” van o.a. Martin Stam (2008, p. 66).  In de map narratieve interviews vind je nog een voorbeeld van Nygren & Blom (2001; abstract hier)